พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ - Basic Hydraulic


BASIC HYDRAULIC
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์by sanee tienriew
article objective - เป้าหมายของบทความนี้ครับ...
เพื่อให้รู้ว่าประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์เป็นอย่างไร
รู้จักลักษณะในการนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง รวมทั้งการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับ
เข้าในหลักการพื้นฐานการทำงานระบบไฮดรอลิกส์ในเบื้องต้น เพื่อใช้ในการต่อยอดในระบบขั้นสูง


         ความรู้(Knowledge) และความรู้ทักษะ (Know-how) ทางด้านไฮดรอลิกส์ ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติหรือระบบแมคคาทรอนิกคส์ วิชาไฮดรอลิกส์ ถือเป็นส่วนของหนึ่งของวิชากำลังงานของไหล หรือ Fluid-power แต่ในงานทางด้านอุตสาหกรรม หรือในชีวิตประจำวัน เรามักจะเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์เสมอๆ ระบบไฮดรอลิกส์ได้ถูกพัฒนาจากทางด้าน mechanics ล้วนๆ ไปจนเป็นการประยุกต์ใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์มาใช้ประกอบการทำงาน เพื่อต้องการให้ระบบทำงานได้แม่นยำ เที่ยงตรงและซับซ้อนได้

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ในงานต่าง (Hydraulic Application)

 

Excavator. Main hydraulics: Boom cylinders, swing, cooler fan and trackdrive

(แค่นี้ก่อนน่ะครับ application ที่น่าสนใจ มีเยอะมากๆ เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมให้ทีหลัง)


ความหมายของระบบไฮดรอลิกส์.........มาดูความหมยของคำว่า "ไฮดรอลิก (hydraulic)" กันก่อนน่ะครับ.... คำว่าไฮดรอลิกส์นั้น แต่เดิมมาจากรากศัพท์ในภาษากรีก คือ "Hydro" ซึ่งมีความหมายว่าน้ำ และ "aulis" นั้นหมายถึงท่อ แต่เดิมนั้น คำว่าไฮดรอลิก หมายถึงเฉพาะการไหลของน้ำในท่อเท่านั้น แต่ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม ไฮดรอลิก หมายถึงการไหลของๆ เหลวทุกชนิด (ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมัน) ที่ใช้ในระบบ เพื่อเป็นตัวสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานในการเปลี่ยนแปลงกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล  ดูจากภาพประกอบ Fig. 1


Fig. 1 วงจรไฮดรอลิกอย่างง่ายๆ (simple open center hydraulic circuit.)


จากวงจรไฮดรอลิก ประกอบด้วย 4 ส่วนประกอบหลักๆ (เอาแบบหลักๆ น่ะครับ)

1. ถังพักน้ำมันไฮดรอลิกส์ (Hydraulic reservoir)
2. กรอง (filter)
3. ปั้มไฮดรอลิกส์ (Hydraulic pump)
4. วาล์วควบคุมทิศทางกระบอกไฮดรอลิกส์ (Directional control vlave)
5. กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic cylinder)

 จากหลักๆ 4 หัวข้อ มาแบ่งเป็นกลุ่ม ได้ 3 กลุ่ม
กลุ่มที่แรกกันเลย
                  ประกอกอบด้วย 1) ถังพัก 2)กรอง 3) ปั้มน้ำมันไฮดรอลิกส์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ในระบบไฮดรอลิกส์ ถือว่าเป็นชุดต้นกำลัง โดยถังพักจะทำหน้าที่เก็บ และพักน้ำมันไว้สำหรับใช้กับระบบ(มีวัตถุประสงค์แฝงอย่างอื่นอีก เอาไว้ว่ากันตอนเกี่ยวกับการออกแบบถังพักครับ) ส่วนปั้มไฮดรอลิกจะทำหน้าที่ดูดน้ำมันและส่งจ่ายให้กับระบบในรูปของการไหล โดยรับกำลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า(Electrical motor) หรือเครื่องยนต์ (Engine)
                 น้ำมันที่ออกจากปั้ม มีทั้งปริมาณ และความเร็วในการไหลออกจากปั้ม  หรือเรียบเรียงกันใหม่ว่า ปริมาณการไหลต่อเวลา หรือ อัตราการไหล (Flow-rate, ซึ่งมักใช้สัญลักษณะเป็นตัว "Q") ซึ่งอยู่ในรูปของ พลังงานในรูปการไหลของๆ เหลว

กลุ่มที่ 2. 
ชุดควบคุมการการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกส์ ซึ่งจะมีผลกับอุปกรณ์ให้งานในกลุ่มถัดไป อุปกรณ์ตัวนี้ จะเป็นตัวที่ 4) วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมัน (Directonal control alve) ซึ่งเป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ใช้ในส่วนควบคุมการกทำงานของระบบ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มอุปกรณ์ให้งาน
เป็นกลุ่มของอุปกรณ์ให้งานเชิงกล ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังงานที่มาจากการไหลของๆเหลวในที่นี้คือน้ำมัน เป็นพลังงานกล อุปกรณ์ในข้อที่ 5) คือกระบอกไฮดรอลิก นั่นเอง     

           การทำงานรวมจากวงจรไฮดรอลิก fig.1  ปั้มน้ำมันไฮดรอลิก ดูดน้ำมันและจ่ายไปยังวาล์วควบคุมทิศทางน้ำมันไปยังกระบอก วาล์วควบคุมทิศทางจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการไหลของน้ำมันว่าให้จ่ายไปด้านหน้ากระบอก หรือด้านท้าย เพื่อให้กระบอกเลื่อนเข้าหรือออก

     


เอาไว้เท่านี้ก่อนน่ะครับ ขอฝากไว้นิดนึงว่า.......
มีหลักการพื้นอยู่ไม่กี่ข้อ ใช้เพียงความเข้าในธรรมชาติ ก็สามารถทำความเข้าใจ วิเคราะห์ ออกแบบระบบไฮดรอลิกได้ เอาไว้ว่างๆ จะเขียนต่อน่ะครับ
      


reference


บทความที่เกี่ยวข้อง
ISO Hydraulic Schematic Symbol - สัญลักษณ์พื้นฐาน ที่ใช้งานในระบบไฮดรอลิกส์