เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Step motor VEXTA แต่ละรุ่น


ข้อเปรียบเทียบทางด้านคุณลักษณะจำเพาะของ Step motor VEXTA แต่ละรุ่น

by sanee tienriew update 17-08-2009


หลายๆ ท่าน (ซึ่งรวมทั้งผมเองด้วย) อาจมักมีคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของมอเตอร์ นอกจากการดูที่ name plate โดยไม่ได้เปรียบเทียบจาก spec. ใน Data sheet ผมจึงได้รวบรวมแล้วทำเป็นกราฟมาให้ดูกันครับ สำหรับมอเตอร์ 5 Phase 

กราฟเปรียบเทียบแรงบิดของมอเตอร์แต่ระรุ่น อื่นๆ จะเพิ่มเติมให้อีกครับ    
            


reference